Tuesday 27 March 2018

AL-QURAN BUKAN KISAH DONGENG

Al-quran merupakan manual kehidupan kepada setiap manusia yang wujud di muka bumi ini. Di dalam Al-quran juga tidak terhad dengan tuntutan dan tegahan semata-mata tetapi diselitkan dengan pelbagai kisah para umat terdahulu dan akan datang. 

Hal ini menjadikan Al-quran sebagai suatu ilmu yang meliputi masa silam dan masa akan datang. Setiap huruf Al-quran yang dibaca membawa kepada pahala dan dengan menghafalnya akan meningkatkan darjat seseorang hamba. 

Oleh itu, kewajipan ke atas setiap muslim untuk membaca dan memahami isi kandungan Al-quran bagi memastikan setiap anjuran dan tegahan yang Maha Kuasa dapat ditaati dan dijauhi dalam mengejar redha-Nya.


No comments:

Post a Comment