Tuesday 27 March 2018

MALAS BELAJAR MENJADIKAN SESEORANG ITU JAHIL

Ilmu merupakan penyuluh kehidupan yang sentiasa menyinari cahaya kegelapan yang dibawa oleh sifat kejahilan di dalam diri manusia yang leka dan alpa. Sesungguhnya, Al-quran juga merupakan gedung ilmu yang perlu dikaji dan difahami bagi memastikan umat Islam tidak tergelincir dari landasan syarak yang sebenar. 

Jika diteliti sejarah penurunan Al-quran kepada kekasih kesayangan kita iaitu Rasulullah s.a.w adalah didahulukan dengan ayat awal surah Al-Alaq iaitu dengan lafaz kalimah “Bacalah”. Hal ini boleh dirujuk melalui firman Allah s.w.t dalam Surah Al-'Alaq ayat 1 yang bermaksud :

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan."

Justeru, Islam sememangnya mewajibkan umatnya dalam memperhebat diri untuk mendalami pelbagai ilmu pengetahuan sama ada berbentuk fardu ain mahupun fardu kifayah. Hal ini kerana, setiap ilmu yang dipelajari mampu memantapkan jati diri seseorang manusia untuk lebih mengenali Allah s.w.t. Oleh yang demikian, tuntutlah ilmu sebagaimana pentingnya udara kepada paru-paru untuk bernafas maka ilmu juga penting kepada akal fikiran dalam memastikan setiap perilaku kita berlandaskan tuntutan Islam.


No comments:

Post a Comment